Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změkčení a úprava teplé vody

Zabránit tvorbě vodního kamene a eliminovat potenciální mikroorganismy ‒ to jsou hlavní úkoly při úpravě teplé vody. Cílem je dodat spotřebiteli zdravotně nezávadnou vodu s parametry odpovídajícími vyhlášce a zároveň ochránit rozvody a všechna další zařízení, jimiž teplá voda protéká.

Co se skrývá pod pojmem teplá voda

Teplá voda se vyrábí zpravidla průtokovým ohřátím studené vody pitné na teplotu 45 °C až 60 °C. Teplá voda se dříve nazývala teplou užitkovou vodou. Přestože není určená k pití, musí být zdravotně nezávadná. Je však přípustná mírně pozměněná barva nebo chuť, případně se v ní mohou vyskytovat jinak neškodné baktérie.

Tvrdá voda a problémy, které způsobuje

Tvrdost způsobují vápenaté a hořečnaté sloučeniny. Dříve se tvrdost měřila v takzvaných německých stupních, kdy jeden stupeň představoval množství 10 mg oxidu vápenatého nebo 7,2 mg oxidu hořečnatého na 1 l vody. V současnosti se tvrdost měří v látkovém množství ‒ v molech a je definována součtem množství vápníku a hořčíku v 1 l vody. Velmi tvrdá voda obsahuje více než 3,7 mmol/l vápníku a hořčíku (zdroj Wikipedie). K tvrdosti vody přispívají i další prvky jako železo nebo mangan.  

Vodní kámen

Zničená topná spirála vodním kamenem

Tvrdá voda se řeší spíše u vody teplé než studené, protože v ní se hořčík i vápník lépe rozpouštějí. Na jejich rozpustnost má kromě teploty vliv i obsah oxidu uhličitého. Jeho zvýšená koncentrace také přispívá ke korozi potrubí. Hořčík i vápník vytvářejí mimořádně odolné povlaky hydrogenuhličitanů vápenatého a hořečnatého na sanitární technice i v potrubí. Tvrdá voda také vysušuje pokožku, má vliv na kvalitu vlasů, které oslabuje a ohrožuje i domácí spotřebiče, jejichž topná tělesa se pokrývají nánosy, a tak se snižuje jejich životnost. Změkčit vodu se snažili i naši předci, používali k tomu popel z ohniště (2).

Na tvorbu úsad má vliv i železo ve vodě. Při ohřevu vody vytváří ve vodě obsažené železo oxidy a ty se usazují na potrubí ve formě odolných krust nebo zanášejí perlátory kohoutků. Zdrojem železa bývají i samotné rozvody vody, proto je lepší než rozvody kovové používat ty z plastových materiálů. Samotné železité nánosy ohrožují i životnost tepelného výměníku. Nutno ovšem dodat, že ani povrchu plastového potrubí se tvorba vodního kamene nevyhýbá. I na plastovém povrchu se vodní kámen usazuje ve formě šupinek, kuliček a vloček.

Pokud by před ohřátím neproběhla náležitá úprava pitné vody, zhoršená kvalita by se projevila u spotřebitele – voda by kvůli zanesenému potrubí, a tím pádem zhoršenému předávání tepla měla nižší teplotu. Nános na stěnách potrubí je totiž prakticky nevodivý. Všichni také znají známý fakt, kdy je třeba v panelových domech vodu třeba nejdříve odpustit, aby tekla čirá. Nebo když kvůli zanesenému potrubí voda proudí pod nedostatečným tlakem. Během dne, kdy je průtok potrubím minimální, se hlavně v ležatých úsecích nerozpustné látky usazují. Když potom večer vzroste poptávka po teplé vodě, začnou se ony částečky vířit a spotřebitelé poukazují na špatnou kvalitu vody.

Změkčení vody pomocí měniče iontů

Voda se změkčuje pomocí iontové výměny pomocí filtrů, které jsou naplněny speciální pryskyřicí (iontoměničem) s velkým aktivním povrchem. Nazývá se jako ionexy. Další rozdělení vychází z cyklu, ve němž pracuje. Iontoměniče se dělí na zásaditě reagující anexy nebo kysele reagující katexy. Při průtoku tvrdé vody vrstvou pryskyřice dochází k výměně kationtů Ca2+ a Mg2+ za sodík nebo vodík v iontoměniči. Iontová výměna je poháněná difúzí. Provoz iontoměničů je automatický, regenerace snadná a celá technologie je maximálně šetrná k životnímu prostředí. Regenerace náplně se provádí solí tabletách v noci, kdy je poptávka po vodě nižší.

AquaSoftener

Úpravna tvrdé vody AquaSoftener

Přídavek polyfosfátů

Další možností, jak ochránit vodovodní rozvody před vodním kamenem, je přídavek polyfosfátů (polyfosforečnanů) do teplé vody. Voda se nechá protékat skrze filtr obsahující polyfosfátovou vložku. Takto ošetřená voda netvoří na zejména kovových površích nežádoucí usazeniny. Polyfosfátové náplně se používají i do filtrů praček nebo sprch, případně se dávkovač polyfosfátů instaluje na potrubí.  

Fyzikální úprava teplé vody

Fyzikální úpravny teplé vody eliminují výskyt nežádoucích mikročástic zejména železa pomocí řízené elektrolýzy. Tím garantují nejen změkčení vody, předcházení problémům s rezavou vodou, ale také ochranu veškerých rozvodů a teplosměnných ploch. Hodí se pro všechny typy rozvodů ze všech materiálů. Vedlejším benefitem je i dezinfekce vody. Na povrchu katody a anody probíhají oxidačně-redukční reakce, při kterých vznikají radikály chloru a kyslíku s dezinfekčními účinky. Teplá voda totiž představuje ideální živnou půdu pro množení baktérií hlavně rodů Legionella a Pseudomonas.

Pozor na firmy, které nabízejí úpravu vody pomocí magnetů. Tyto metody nejsou ani schválené Státním zdravotním ústavem a zpravidla jsou neúčinné. V určité míře zamezí usazování částeček úsad, nicméně z vody je neodstraní, pouze je rozvíří, a tak se mohou inkrusty usazovat na jiném místě.

Teplá voda a bakterie Legionella

V bojlerech a dalších místech, kde voda necirkuluje může docházet k pomnožení bakterie rodu Legionella, která způsobuje závažná respirační onemocnění. Její nebezpečí tkví v tom, že dokáže vytvářet silné biofilmy, do kterých obtížně pronikají dezinfekční látky. Proti legionele pomáhá udržování stálé teploty vody nad 55 °C a její periodický ohřev na teplotu vyšší než 70 °C. Nebezpečí představují všechny úseky potrubí, v nichž voda neproudí. Důraz je nutné klást i na ohřev v těchto úsecích, případně použít dezinfekci. Ideální dezinfekční činidlo je chlordioxid, který účinně proniká dovnitř biofilmů.

Bakterie Legionella

Bakterie Legionella

Recirkulace vody v průmyslu i v domácnosti

Voda ohřátá jinou činností může být dále použita například pro pohon pro tepelných čerpadel rodinných domů i průmyslových provozů. Pro mnoho jiných technologických postupů může být využívána takzvaná šedá voda. Avšak i tu je důležité náležitým způsobem upravit a její teplotu udržovat stabilní. Voda, která má být opětovně využitá, se upravuje membránovou filtrací. Filtry jsou umísťovány před cirkulačními čerpadly. Je nutné je v pravidelných intervalech čistit.  Rostoucí ceny vodného a stočného přináší nové výzvy a mezi ně patří vedle modernizace sítí i opětovné využívání vody, která by jinak skončila v kanalizaci.

 

Více o úpravě vody >>